Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Działy muzeum

 

Muzeum Miejskie w Tychach

plac Wolności 1
tel. 32 327 18 20-22

Fot. Maria Lipok-Bierwiaczonek

 

sala ekspozycyjna
ul. Katowicka 9
tel. 32 327 18 23

Fot. Maria Lipok-Bierwiaczonek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działy muzeum

 

•   Dział Historii Miasta

Dział zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem materiałów dokumentujących historię Tychów i ziemi pszczyńskiej w jej historycznych granicach. W zbiorach szczególną uwagę zwracają bogata kolekcja pocztówek z ziemi pszczyńskiej, dokumentacja pisana, obrazowa i dźwiękowa poświęcona znanej i zasłużonej rodzinie Krzyżowskich, dokumentacja fotograficzna z budowy miasta Nowe Tychy.

 

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach i Staw Tyski. Pocztówka wydana ok. 1910 roku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Dział Etnologii

Dział tworzy kolekcję dokumentującą tradycje kulturowe na ziemi pszczyńskiej. W zbiorach Działu znajduje się bogata kolekcja pszczyńskiego stroju ludowego, przedmioty codziennego użytku, meble, akcesoria obrzędowe, dewocjonalia. Do najciekawszych eksponatów zaliczyć można stolik do gry w karty, stolik niciak, kolekcję rzeźb Antoniego Toborowicza, strój kobiecy z okresu żałoby narodowej po Powstaniu Styczniowym (XIX w.)
Dział dokumentuje współczesne obrzędy i zwyczaje, organizuje konkurs na najładniejszą kraszankę i prowadzi Spotkania z Tradycją prezentujące tradycje kulturowe nie tylko ziemi pszczyńskiej.

 

Fragment wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" (maj - październik 2007 roku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Dział Sztuki

Dział Sztuki gromadzi dzieła artystów związanych z miastem. Liczącą obecnie 497 obiektów kolekcję tworzą eksponaty z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. Najcenniejsze nabytki to: obrazy olejne Jerzego Nowosielskiego, Stanisława Mazusia oraz Jana Dudkiewicza; akwarele Ireneusza Botora; grafiki Jana Nowaka, Stanisława Kluski, Adama Romaniuka i Joanny Piech; rzeźby Augustyna Dyrdy oraz Tomasza Wenklara.
 

 

Jerzy Nowosielski, Kościół (Pejzaż z kościołem), olej na płótnie, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dział Fotografii

Dział Fotografii zajmuje się gromadzeniem fotografii archiwalnej i współczesnej, związanej z rozwojem przestrzennym Tychów oraz fotografii dokumentujących życie społeczno-polityczne, kulturalne i artystyczne miasta i okolicy. W dziale znajdują się autorskie kolekcje fotografii: Andrzeja Czyżewskiego, Michała Cały, Janusza Włodarczyka, Krzysztofa Pileckiego, Ryszarda Czernowa, Stanisława Gadomskiego.

• Dział Upowszechniania i Promocji

 Dział zajmuje się planowaniem, organizacją i koordynacją działalności edukacyjnej placówki, jej promocją, odpowiada także za kontakty z mediami.  Przygotowuje wydawnictwa promocyjne, informacyjne, ulotki, informatory, foldery z propozycjami zajęć dla uczniów i  nauczycieli. Współpracuje ze szkołami, przede wszystkim tyskimi oraz z miejscowości sąsiednich. Organizuje warsztaty i konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. We współpracy z innymi pracownikami muzeum dział organizuje ponadto konkursy na wspomnienia dla osób dorosłych, prelekcje, wykłady, spotkania w ramach cyklu Popołudnia Czwartkowe, Soboty z Przewodnikiem, Środy ze Śląskiem, a także koncerty, pokazy archiwalnych filmów o Tychach itp.
Dział zajmuje się również dokumentowaniem działalności muzeum, archiwizowaniem muzealnych wydawnictw, prowadzeniem strony internetowej, gromadzeniem artykułów prasowych poświęconych działalności muzeum. Prowadzi bibliotekę muzealną, współpracuje przy organizacji wystaw i wernisaży, realizuje wystawy pokonkursowe, będące pokłosiem konkursów plastycznych.           

• Pracownia Plastyczna

Zadania pracowni to: projekty graficzne wydawnictw muzealnych – katalogów,  folderów, zaproszeń, plakatów, ulotek – oraz przygotowanie ich do druku, projektowanie i wykonanie muzealnych banerów  reklamowych, aranżacja wszystkich muzealnych wystaw (prace koncepcyjne, udział w montażach ), konsultacje i nadzór nad wszelkimi pracami projektowymi związanymi z muzeum (dobór elementów wystawienniczych, elementów  wyposażenia wnętrz itd.), prowadzenie warsztatów, udział w pracach jury konkursów plastycznych, organizowanych pzrez muzeum.

• Dział Administracyjno-Finansowy

W dziale pracują: kierownik administracyjny, pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych, pracownik ds. administracyjnych i wydawniczych, dwóch pracowników opiekunów ekspozycji.
Zadania działu to m.in.: nadzór nad przestzreganiem prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy pracowników muzeum, realizacja przepisów kodeksu pracy, przepisów wykonawczych dla kodeksu pracy oraz innych aktów normatywnych określających prawa i obowiązki pracowncze, prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników, naliczanie wynagrodzenia pracowników, organizacja szkoleń, opracowywanie regulaminów i zarządzeń dyrektora, obsługa kasy, wystaw, szatni, sprzedaż wydawnictw, nadzór nad sprawami administracyjnymi związanymi z eksploatacją budynku muzeum.