Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
19 listopada 2007 roku - I Tyskie Sympozjum Historyczne
Wpisał: Joanna Kucz-Pieczka   
20.11.2007.
W muzeum odbyło się I Tyskie Sympozjum Historyczne Tyskie miejsca historycznej pamięci.
Przedstawione w czasie sympozjum referaty dotyczyły m.in. cmentarzyska w Tychach-Cielmicach, Huty Paprockiej, ks. Emila Szramka czy Tychów w materiałach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa.

Podczas sympozjum zaprezentowane zostały także zbiory Działu Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach oraz archiwalny film o Tychach Miasto bez dymu, pozyskany przez muzeum z Archiwum Filmoteki Narodowej w Warszawie.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach obchodów Tyskiego Roku Historycznego.

 

 

         

Zmieniony ( 23.11.2007. )