Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Agnieszka Szymula: Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej
Wpisał: Joanna Kucz-Pieczka   
24.06.2016.

Cena: 25 zł

Format: A4

Wydawnictwo dostępne na stoisku sprzedaży muzealnych wydawnictw w Starym Magistracie (pl. Wolności 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W bogato ilustrowanym wydawnictwie opisany został dawny i współczesny roczny cykl prac gospodarskich oraz przemiany zachodzące na przestrzeni ostatnich stu lat w gospodarstwach rolnych na obszarze historycznej ziemi pszczyńskiej.

Publikacja została dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Tychy.

Konsultantami merytorycznymi tekstu oraz autorami wstępu do książki są: Maria Lipok-Bierwiaczonek oraz Alojzy Lysko.

Odrębną część publikacji stanowi dokumentacja fotograficzna współcześnie przygotowanych inscenizacji prac rolnych zaaranżowanych w sposób oddający ich charakter z okresu 1930—1970: sianokosów, żniw, kopania ziemniaków. Ich scenariusz opracował Alojzy Lysko, a autorem zdjęć był Tomasz Liboska.

Wydawnictwo jest podsumowaniem realizowanego w 2015 roku przez Muzeum Miejskie w Tychach projektu badawczego i popularyzatorskiego Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej, wykonywanego przez Muzeum Miejskie w Tychach od marca do grudnia w 2015 roku. Jego pomysłodawcą oraz koordynatorem była Agnieszka Szymula.

Na realizację projektu Muzeum otrzymało dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedsięwzięcie wsparły także: Urząd Miasta Tychy, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Urząd Gminy Miedźna, Urząd Gminy Wyry. Partnerami projektu byli: Uniwersytet Śląski, ZSTiO im. E. Abramowskiego w Katowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

 


Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej


Wydawca Muzeum Miejskie w Tychach

Publikacja dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Tychy

Autor Agnieszka Szymula

Konsultacja merytoryczna Maria Lipok-Bierwiaczonek, Alojzy Lysko

Wybór i opracowanie zdjęć Tomasz Liboska

Rysunki Agnieszka Czyżewska

Fotografie otwierające rozdziały Marcin Wysocki
Fotografie dokumentują wystawę „Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej” zrealizowaną w Muzeum Miejskim w Tychach

Przygotowanie zdjęć archiwalnych Barbara Kopia, Tomasz Liboska

Redakcja językowa i korekta Grażyna Wilk

Promocja Hanna Kostrzewska, Joanna Kucz-Pieczka

Projekt graficzny, skład i łamanie Marcin Kasperek
www.marcinkasperek.pl

 

Papier Cyclus offset 140 mg/ m2

Zastosowano kroje Bodoni Book Italic, Bodoni Bold

Nakład 500 egz.

Druk Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice
www.drukarch.com.pl

 

Zmieniony ( 24.06.2016. )