Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta
Wpisał: Joanna Kucz-Pieczka   
01.07.2015.

Cena: 30 zł

Fromat: 21 cm na 21 cm

Książka dostępna na stoiskach sprzedaży muzealnych wydawnictw w Starym Magistracie (pl. Wolności 1) oraz w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka Patryka Oczko Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta to pierwsze tak obszerne opracowanie monograficzne poświęcone sztukom wizualnym w Tychach.

Książka została opatrzona tekstami wstępu prof. Ewy Chojeckiej i dr Marii Lipok-Bierwiaczonek. Opracowanie graficzne wykonała Zofia Oslislo.

W ramach publikacji zaprezentowano dzieła rzeźbiarskie, mozaiki i inne obiekty o istotnych walorach artystycznych, stanowiące integralną część przestrzeni miejskiej. Z dokładną lokalizacją wszystkich omówionych obiektów można zapoznać się dzięki współtworzącej katalog mapie. Książka skierowana jest zarówno do mieszkańców miasta jak i fachowców z zakresu sztuki, architektury i urbanistyki.

Recenzentem książki jest historyk sztuki dr hab. Irma Kozina:
[…] oddawana do rąk czytelnika książka wnosi wiele nowych ustaleń, które odegrają ważną rolę nie tylko jako przyczynek do analizy dziejów sztuki współczesnej Polsce, lecz także w znaczący sposób przyczynią się do kształtowania postaw obywatelskich w mieście, którego tożsamość jest na tyle nieugruntowana, że wręcz domaga się tworzenia narracji sprzyjających zintegrowaniu członków poszczególnych wspólnot osiedlowych z ich miejscem zamieszkania.
Można zaryzykować tezę, że właśnie  za pomocą takich opracowań naukowych, które stawiają sobie jako cel odtworzenie owej czasowo niezbyt odległej – lecz za to emocjonalnie wyjątkowo bliskiej mieszkańcom, niejednokrotnie osobiście uczestniczącym w opisywanych zdarzeniach – transformacji przestrzeni miejskiej, wzmacnia się świadomość zbiorową, tworzoną na bazie asymilacji wartości kreowanych w toku historycznych przemian.

 

Publikacja dofinansowana ze środków

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz

 

Zmieniony ( 17.02.2016. )