Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
27 września 2014 roku - wycieczka
Wpisał: Joanna Kucz-Pieczka   
16.10.2014.
Fot. Agnieszka Szymula
27 września muzeum zaprosiło na wycieczkę do Hołdunowa, Grojca i Kóz. Wyjazd zorganizowany został we współpracy z Biurem Podróży „Maxima”.

O historii Hołdunowa opowiadali: Bogusław Żogała oraz Józef i Manfred Centnerowie. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli kościół ewangelicki Św. Trójcy oraz cmentarz ewangelicki. Była także okazja do spotkania z budowniczym katolickiego kościoła  pw. Chrystusa Króla – księdzem dziekanem Józefem Przybyłą, który przybliżył historię hołdunowskiej parafii. Kolejnym punktem wycieczki był Grojec. W prywatnym skansenie pszczelarskim jego twórca – Krzysztof Zych opowiadał o życiu pszczół i swoich zbiorach. W drewnianym kościele pw. św. Wawrzyńca dzieje Grojca i kościółka przedstawił miłośnik lokalnej historii Wawrzyniec Mizgalski. W Kozach uczestnicy w towarzystwie rodowitych kozian: Bartłomieja Jurzaka i Patryka Oczki mieli okazję zwiedzić Pałac Czeczów z Izbą Historyczną Kóz im. Adolfa Zubera, park dworski z jednym z najstarszych platanów w Polsce oraz kamieniołom.

 

Fot. Agnieszka Szymula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Patryk Oczko