Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
8 czerwca 2014 roku - Gra Miejska "Skarby naczelnika Jana Wieczorka"
Wpisał: Joanna Kucz-Pieczka   
11.06.2014.
Fot. Marta Płaza
8 czerwca odbyła się Gra Miejska „Skarby naczelnika Jana Wieczorka”. Organizatorem gry było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Faber”.
Fabuła gry odnosiła się do historii Tychów, w tym  ważnego wydarzenia, jakim było nadanie Tychom praw miejskich w 1934 roku za naczelnikostwa Jana Wieczorka (w 2014 roku przypada 80. rocznica tego wydarzenia.
Gra otrzymała dofinansowanie od Prezydenta Miasta Tychy w ramach konkursu „TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE BIS”. Za pozyskane fundusze zakupiono nagrody dla uczestników.

Gra odbywała się pod patronatem Muzeum Miejskiego w Tychach oraz patronatem medialnym gazety Twoje Tychy. Rozgrywała się na terenie Starych Tychów i osiedla B. Uczestnicy mieli za zadanie odgadnąć zaszyfrowane w słowach miejsca i odnaleźć w nich przedstawicieli Stowarzyszenia „Faber”. Wśród zaszyfrowanych miejsc były m.in. dawne kino Andromeda, a obecnie Pasaż Kultury Andromeda (zadanie brzmiało: Znajdź miejsce pełne gwiazd, w którym byli m.in. Krzyżacy) i fontanna z wydrami (Znajdź rzeźby zwierząt, które przypominają, że kiedyś w miejscu, gdzie one stoją, było dużo wody). Przedstawiciele Stowarzyszenia „Faber”, czekający w zaszyfrowanych miejscach na zespoły biorące udział w grze, przekazywali im fragment odpowiedzi na pytanie: co jest jednym ze skarbów naczelnika Jana Wieczorka. Skarbem okazała się Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego z 7 grudnia 1933 roku, w której znajduje się Uchwała Śląskiej Rady Wojewódzkiej w sprawie przyznania gminie Tychy charakteru gminy miejskiej z ważnością od 1 stycznia 1934 roku.     
Udział w grze wzięło 10 zespołów (32 osoby).    

Wyniki gry:
I miejsce  - pięcioosobowy zespół uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach. Kapitanem zespołu był Janusz Wróbel
II miejsce  - czteroosobowy zespół z Kapitanem Anną Kanclerz
III miejsce - dwuosobowy zespół z Kapitanem Maciejem PtakiemTekst: Agnieszka Ociepa, Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach

 

Fot. Marta Płaza, stażystka w Dziale Etnologii