Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy
w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Projekt "Tychy w sieci możliwości"
Wpisał: Administrator   
13.03.2013.


Zasady korzystania z zestawu komputerowego i sieci Internet
W ramach projektu  „Tychy w sieci możliwości”

Muzeum Miejskie w Tychach
plac Wolności 1

 

 


1. Z komputera mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta

2. Korzystanie ze stanowiska komputerowego jest bezpłatne

3. Korzystanie ze stanowiska komputerowego możliwe jest w godzinach otwarcia siedziby muzeum, tj.:
Wtorek, środa – 8.00 – 16.00
Czwartek – 11.00 – 19.00
Piątek, sobota – 11.00 – 17.00
W niedziele i w poniedziałki muzeum jest nieczynne dla zwiedzających, nie ma zatem możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego

4. Osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego okazuje dowód tożsamości
i wpisuje się na listę użytkowników, podając imię i nazwisko oraz godziny korzystania z komputera. Lista użytkowników znajduje się u pracownika ochrony obiektu

5. Stanowsko komputerowe może być użytkowane przez 1 osobę

6. W przypadku dużego zainteresowania, czas korzystania ze stanowiska komputerowego może być ograniczony do 1 godziny dla jednej osoby

7. Użytkowanie stanowiska komputerowego nadzoruje pracownik ochrony.
Ma prawo:
a. kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na komputerze
b. w razie stwierdzenia, że komputer użytkowany jest niezgodnie z przeznaczeniem, poprosić użytkownika o zaprzestanie korzystania z komputera

8. Użytkownikowi zabrania się:
a. korzystania ze stanowiska komputerowego bez zgody i obecności pracownika ochrony obiektu
b. samodzielnego instalowania oprogramowania, dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera
c. korzystania ze sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem (gry, wysyłanie SMS-ów, oglądanie filmów itp.)
c. spożywania i stawiania posiłków i napojów przy komputerze

9. Za awarie i uszkodzenia stanowiska komputerowego spowodowane niezgodnym  z zasadami użytkowaniem komputera odpowiada Użytkownik

10. Użytkownik nie stosujacy się do w.w. zasad może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego

Opracowała:
Joanna Kucz-Pieczka
Dział Upowszechniania i Promocji
Muzeum Miejskie w Tychach

Zmieniony ( 09.10.2013. )