Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Historia Drukuj

 

Początki starań o utworzenie muzeum w Tychach

O utworzeniu w Tychach muzeum myślano już w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Działające wówczas Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyskiej chciało stworzyć placówkę, która przedstawiałaby historię budowy miasta. Powstał nawet –  przygotowany przez  Pracownię Konserwacji Zabytków z Krakowa – projekt zaadaptowania na siedzibę muzeum osiemnastowiecznego pałacu książąt pszczyńskich w tzw. Parku Browarnianym przy ulicy Katowickiej. Zamysły Towarzystwa nie zostały jednak zrealizowane.
Idea powstania w Tychach muzeum pojawiła się ponownie w 1996 roku, gdy w Muzeum Śląskim w Katowicach przygotowywano wystawę poświęconą ziemi pszczyńskiej. Okazało się wówczas, że w zbiorach muzealnych brak eksponatów ilustrujących tradycje kulturowe społeczności miejskich Tychów i Mikołowa. Aby taki wątek mógł się pojawić na wystawie – konieczne okazało się wypożyczenie wielu pamiątek, fotografii, dokumentów od osób prywatnych – mieszkańców Tychów  i Mikołowa. Uzmysłowiło to potrzebę utworzenia muzeum w Tychach.
Maria Lipok-Bierwiaczonek (wówczas kurator powstającej w Muzeum Śląskim wystawy) w piśmie z września 1996 roku, kierowanym do Rady Miasta Tychy, motywowała potrzebę powstania muzeum w Tychach tym, że jest to miasto szczególne z uwagi na swą historię do 1950 roku (wieś książęca, browar, tradycje kulturowe Ziemi Pszczyńskiej) oraz po 1950 roku (budowa miasta, zasiedlenie go przez ludność pochodzącą z całej Polski).  W efekcie Rada Miasta Tychy jednogłośnie podjęła uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia placówki.
Istotną sprawą było znalezienie obiektu na siedzibę muzeum. Rozważano ulokowanie go w dawnym pałacu książęcym w sąsiedztwie browaru – ten obiekt wymagał jednak remontu związanego z wielkim nakładem środków, na co nie było pieniędzy w budżecie gminy.
W sierpniu 2000 roku Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – ale nadal nie było decyzji co do lokalizacji placówki.           
W 2003 roku rozpoczęły się jednak rozmowy pomiędzy prezydentem miasta Andrzejem Dziubą a przedstawicielami Kompanii Piwowarskiej w sprawie użyczenia jednego z zabytkowych budynków browaru na potrzeby Muzeum w Tychach. Wiązało się to z przygotowaniami do utworzenia na terenie browaru Tyskiego Muzeum Piwowarstwa. Na jego potrzeby zaadaptowany został budynek dawnej kaplicy ewangelickiej z 1902 roku, zbudowany na polecenie księcia pszczyńskiego na terenie browaru. Sąsiadujący z tym obiektem zabytkowy budynek suszarni młóta (odpadów w jęczmienia) z 1909 roku przeznaczono na siedzibę Muzeum Miejskiego w Tychach.

 

Realizacja idei

15 czerwca 2004 roku Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz dr Jan Wistuba, ówczesny dyrektor ekonomiczny Tyskich Browarów Książęcych, podpisali umowę intencyjną między Miastem Tychy i Kompanią Piwowarską o użyczeniu przez Tyskie Browary Książęce wspomnianego budynku młótowni na siedzibę Muzeum Miejskiego w Tychach.
W początkach czerwca rozpoczęła się społeczna zbiórka darów dla tworzącego się muzeum. W Miejskim Centrum Kultury przy al. Niepodległości utworzono punkt przyjmowania darów dla muzeum, do którego tyszanie przynosili archiwalne fotografie, dokumenty, stroje ludowe, sprzęty, modlitewniki. Pierwszym darem dla muzeum była rzeźba Antoniego Toborowicza „Kwiat”.
15 listopada 2004 roku prezydent Andrzej Dziuba wydał zarządzenie w sprawie rozpoczęcia działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. Tydzień później, podczas uroczystości otwarcia Tyskiego Muzeum Piwowarstwa, Paweł Sudoł, prezes Kompanii Piwowarskiej, wręczył Prezydentowi Andrzejowi Dziubie symboliczny klucz do Muzeum Miejskiego w Tychach.
1 grudnia 2004 roku na stanowisko p.o. dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach powołano dr Marię Lipok-Bierwiaczonek. Organizacja pracy w muzeum ruszyła w styczniu 2005 roku. Pracę rozpoczęli pierwsi pracownicy. Do ksiąg inwentarzowych wpisano pierwsze muzealia.
Marzec 2005 roku to początek prac przy montażu wystawy, do muzeum zwożono sprzęt ekspozycyjny, kompletowano fotografie.

 

Czerwiec 2004 roku - muzeum w budowie
Listopad 2004 roku
Styczeń 2005 roku - organizacja pracy muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2005 roku - podpisanie umowy z Tyskimi Browarami Księżęcymi
Marzec 2005 - montaż pierwszej wystawy
Rzeźba Antoniego Toborowicza "Kwiat" - pierwszy eksponat w zbiorach muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie Muzeum Miejskiego w Tychach

Muzeum Miejskie w Tychach otwarto 25 kwietnia 2005 roku. Udostępniono pierwszą wystawę „Sto lat z życia  miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”.
Uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie Muzeum Miejskiego w Tychach, dokonali prezydent miasta Andrzej Dziuba, prezes Kompanii Piwowarskiej Paweł Sudoł i dr Maria Lipok-Bierwiaczonek. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia.
Pierwsza wystawa trwała do 5 listopada, zwiedziło ją 8756 osób.

 

25 kwietnia 2005 roku - otwarcie Muzeum Miejskiego w Tychach
Wystawa "Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku" - 2005 rok
2005 rok - Małgosia Kotlorz - trzytysięczny zwiedzający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tej pory w muzeum prezentowane były następujące wystawy: w 2005 roku – wspomniana już ekspozycja „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w  XX wieku”, „Solidarność w Tychach. Od 1980 roku do stanu wojennego”, „Tradycje i symbolika zimowego świętowania na Górnym Śląski i Żywiecczyźnie” (wystawa wypożyczona z Muzeum Śląskiego w Katowicach), w 2006 roku - „Galeria sztuki w jaskini” (wystawa wypożyczona  z Muzeum Śląskiego w Katowicach), „Ulice, place, domy... Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztówce”, „Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów”, w 2007 roku - „Pieczęcią i pędzlem. Jan i Alfons Wieczorkowie”, „Huta Paprocka”, „My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim”, „Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego”, w 2008 roku – „Jak powstaje dzieło” (wystawa wypożyczona z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej), „Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich” (wystawa przygotowana na zakończenie Tyskiego Roku Historycznego, którego obchodów w 2007 roku Muzeum Miejskie w Tychach było inicjatorem), „Tadeusz Kantor. Epoka chłopca” (wystawa wypożyczona z Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie), w 2009 roku – „Roma – Cyganie. Historia i kultura” (wystawa wypożyczona z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie), „Sceny z życia tyszan w latach międzywojennych” (wystawa przygotowana z okazji 75. rocznicy nadania gminie Tychy praw miejskich), „Święty Franciszek w sztuce. W 800. rocznicę powstania zakonu franciszkańskiego”. Powstało też wiele mniejszych wystaw okolicznościowych oraz pokonkursowych (zob. Wystawy – Archiwum wystaw)
Muzeum Miejskie w Tychach jest laureatem wyróżnienia w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2006  za organizację wystawy Ulice, place, domy...Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztówce oraz laureatem honorowego wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2007 za wystawę Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów.

 

Wystawa "Tradycje i symbolika zimowego świętowania na Górnym Śląsku i Żywiecczyźnie" - 2005 i 2006 rok
Wystawa "Galeria sztuki w jaskini" - 2006 rok
Wystawa "Ulice place, domy... Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztówce" - 2006 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów" - 2006 i 2007 rok
Wystawa "Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich" - 2008 rok
Wystawa "Tadeusz Kantor. Epoka chłopca" - 2008 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa "Roma - Cyganie. Historia i kultura" - 2009 rok
Wystawa "Sceny z życia tyszan w latach międzywojennych" - 2009 rok
Wystawa "Święty Franciszek w sztuce" - 2009 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prócz wystaw placówka proponuje lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne, warsztaty plastyczne, konkursy, prelekcje, wykłady, seminaria, koncerty, pokazy archiwalnych filmów o Tychach (pozyskanych do zbiorów z Archiwum Filmoteki Narodowej w Warszawie) oraz cykliczne spotkania w ramach Popołudni Czwartkowych i Akademii Historii Sztuki. W sali muzeum odbywają się konferencje, oficjalne spotkania, imprezy. Muzeum publikuje własne wydawnictwa.
Od 2006 roku muzeum prowadzi Złotą Księgę Darczyńców, do której wpisywane są nazwiska najhojniejszych darczyńców (zob. Złota Księga Darczyńców), muzeum przyznaje też tytuł Przyjaciela Muzeum (zob. Przyjaciele muzeum).
Więcej informacji z życia muzeum znajduje się w kronice.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »