Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Drukuj
Wpisał: Administrator   
02.09.2007.

Muzeum Miejskie w Tychach serdecznie zaprasza do korzystania z muzealnej oferty edukacyjnej.
Dla ułatwienia wzajemnej współpracy prosimy o zastosowanie się do wymienionych niżej zasad:

1. Grupa zainteresowana skorzystaniem z usług przewodnika po wystawie, lekcjami muzealnymi czy wycieczkami edukacyjnymi może liczyć od 10 do optymalnie 25 osób, maksymalnie do 32 osób, jeśli tylu uczniów liczy jedna klasa..

2. Grupy zwiedzające wystawy bez udziału przewodnika w przypadku, gdy ich liczebność przekracza 30 osób, proszone są o podzielenie się na grupy mniejsze i zwiedzanie w kilkunastominutowych odstępach czasowych.

3. Aby skorzystać z usługi przewodnika, lekcji muzealnej, wycieczki edukacyjnej czy możliwości odbycia w muzeum warsztatów plastycznych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu.

4. Terminy rezerwacji:
- wycieczki z przewodnikiem - zamawianie z wyprzedzeniem minimum tygodnia,
- lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne - zamawianie z wyprzedzeniem minimum tygodnia,
- warsztaty plastyczne - zamawianie z wyprzedzeniem 2 tygodni.

5. Pierwszeństwo w zwiedzaniu muzeum mają grupy, które wcześniej uzgodniły termin zwiedzania w Dziale Oświatowym Muzeum Miejskiego w Tychach (dotyczy to również grup zwiedzających wystawy bez udziału przewodnika).

6. Grupy nie umówione wcześniej na lekcje, wycieczki, zwiedzanie z przewodnikiem nie mogą liczyć na taką usługę.

7. W razie rezygnacji z naszej usługi Zamawiający proszony jest o uprzedzenie nas o fakcie odwołania rezerwacji bądź o chęci przeniesienia rezerwacji na inny termin (kilka dni wcześniej).

8. W czasie pobytu grupy w muzeum nauczyciel sprawuje opiekę nad swoją grupą i odpowiada za jej zachowanie.

9. Jeśli grupa podczas pobytu w muzeum zachowuje się niestosownie, przewodnik może przerwać oprowadzanie. Poniesione przez grupę koszty nie będą wówczas zwracane.

10. Grupy proszone są o przychodzenie punktualnie.

11. Rezerwując termin danej usługi nauczyciel podaje: rodzaj usługi, nazwę szkoły/ placówki oświatowej, wiek i liczbę zwiedzających, swoje imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.

12. Koszty usług realizowanych w muzeum w ramach działalności edukacyjnej:

- zwiedzanie z przewodnikiem - 1 zł od osoby,
- lekcja muzealna - 30 zł od grupy liczącej optymalnie do 25 osób, maksymalnie do 32 osób, jeśli tylu uczniów liczy jedna klasa.
- wycieczka edukacyjna - 30 zł od grupy liczącej optymalnie do 25 osób, maksymalnie do 32 osób, jeśli tylu uczniów liczy jedna klasa.

- zwiedzanie bez udziału przewodnika oraz rezerwacja sali na warsztaty plastyczne są bezpłatne.

13. Dla nauczycieli/ opiekunów grup wstęp do Muzeum Miejskiego w Tychach jest bezpłatny.

Zmieniony ( 30.11.2011. )